Från den 1 juli 2018 har Schlumpf fått förstärkning med en ny-gammal medarbetare, Per Lundin. Per Hultberg och Per Lundin jobbade tillsammans med produkter för rullhantering på Inomec