Logo

Nyptrycks- och nypbreddsmätare

Vi erbjuder, från Nip Control, ett digitalt mätsystem för att mäta nyptryck och nypbredd. Systemet är utvecklat för att få bättre information om valsnypet samt säkerställa att valsnypen alltid är korrekt inställda. För mer information, besök Nip Control’s webbsida.
  Utrustning för nyptrycksmätning
NC1   Nyptrycksmätare
NC2   Nypbreddsmätare

Varför är valsnypet så viktigt?

Kontaktbredden, som mäts vid valsrandsindikering, varierar med färgkvaliteter. Dessutom förändras viskositeten med den mekaniska bearbetningen. Även gummivalsens dynamiska egenskaper förändras löpande. Den åldras, blir hård och påverkas genom friktionsvärme som alstras vid drift. Nip Controls digitala mätsystem är utvecklat för att få bättre information om valsnypet samt säkerställa att valsnypen alltid är korrekt inställda. Exakt, rent och repeterbart.
Text hämtad från Nip Controls hemsida Vill ni veta mer eller har specifika önskemål, vänligen kontakta oss för mer information. Det går också bra att besöka Nip Controls webbsida eller bläddra vidare i Nip Controls produktkatalog här.