BST logga 2

Schlumpf Scandinavia AB representerar BST Eltromat för bankantstyrningar för pappers- och konverteringsindustrin. När det gäller övrig industri hänvisar vi till SP Machinery i Danmark och Clive Hansen.

BST redigerad version 1

BSTstyrram

Vridram
BST roterande ramstyrning med övre vridram med dubbla ledvalsar. Vridram används om utrymmet är begränsat på längden samt vid låga banspänningar.

BSTstyrvals

Styrvals
BST styrvalsstyrning består av en rörlig enkel eller dubbel styrvals. Funktionsprincipen för denna styranordning kräver relativt långa inmatnings- och utmatningssteg. Styrvalsstyrning används om inte inmatningen av banan tillåter vridramstyrning eller där banan kontinuerligt driver (integrerad korrigering).

BSTvändvals

Vändvalsstyrning
Vändvalsstyrning används där en 90 graders vändning i banans riktning är nödvändig eller fördelaktig, tillsammans med en justering av banan. Vändvalsen är installerad i 45 graders vinkel mot banans matningsriktning. Banan vänder sig runt vändvalsen 180 grader i rät vinkel mot inmatningsriktningen.

Vill ni veta mer eller har specifika önskemål, vänligen kontakta oss för mer information.Det går också bra att besöka BST’s hemsida här